Mărturisirea de credinţă

 

Biblia Cuvântul lui Dumnazeu

Credem si mărturisim că:

Biblia – Vechiul si Noul Testament -este Cuvâtul vesnic al lui Dumnezeu pentru om, scris prin inspiratia Duhului Sfânt. El este singura lumină si călăuză, descoperirea completă a voii lui Dumnezeu referitoare la mântuire. Acest Cuvânt este desăvârsit. Nimeni nu are dreptul să adauge, să scoată sau să schimbe cu ceva continutul Cuvântului lui Dumnezeu.

Domnul Dumnezeu este este singurul Dumnezeu viu si adevărat. Acest Dumnezeu există vesnic in trei persoane: Tată, Fiul si Duhul Sfânt.

Dumnezeu Tatăl este Duh, viată, lumină, dragoste, întelepciune, drept, bun, îndurător, îndelung răbdator. El este transcendent: nu poate fi văzut, nici pătruns de mintea omenească.

Domnul Isus Hristos este din vesnicie Unicul Fiu născut din Tatăl, Fiu al lui Dumnezeu si Fiu al omului. El s-a întrupat prin puterea Duhului Sfânt si s-a născut ca om prin fecioara Maria, a trăit pe pământ o viată de ascultare deplină de Tatăl si a murit pentru păcatele noastre in zilele lui Pontiu Pilat. A fost îngropat si a înviat a treia zi dupa Scripturi, S-a înăltat la cer si stă la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi. Va veni din nou pentru răpirea Bisericii Sale, de pe pământ, pentru judecata lumii, si pentru instaurearea împăratiei păcii si a dreptătii pe pământ. El este Judecătorul celor vii si al celor morti.

Duhul Sfânt – numit si Duhul lui Dumnezeu, Mângâietorul, Duhul Adevărului – este a treia persoană din Dumnezeire. Numai prin Duhul Sfânt se primeste nasterea din nou si viata vesnică, el este manifestarea puterii lui Dumnezeu în omul credincios