VULCAN

Biserici în comuna VULCAN

Biserica Baptistă GOLGOTA

Despre comuna Vulcan:

În secolul XIII este menţionat pentru prima dată Vulcanul, care a evoluat ulterior către o comunitate bine închegată, în ciuda năvălirilor, bătăliilor, epidemiilor, emigrărilor (1907 în SUA), victimelor de război, ori deportărilor (1945 în URSS). Următoarea menţiune datează din 1377. De la 42 de proprietari de pământuri în 1510 comuna a continuat să aibă din ce în ce mai mulţi locuitori.

Biserica în stil romanic datează din secolul XIII, de atunci păstrându-se doar fundaţiile şi intrarea. Distrusă în urmă năvălirilor turceşti din 1421 şi 1432 bisercia a fost reconstruită în stil gotic şi fortificată în 1521. În 1529 Petru Rareş intră în Ţara Bârsei trecând şi prin Vulcan. Pe aici trece şi Mihai Viteazul, în 1599, când poposeştele cu armatele sale la Bran şi Vulcan, iar în 1603, Radu Şerban. După distrugerea aşezării în 1611, de către armatele lui Gabriel Bathory (supravieţuitori: 5-6 persoane, plus 300 refugiaţi în alte părţi), Vulcanul a fost reconstruit din temelii. Refacerea cetăţii a început la 1632, iar a bisericii la 1665. Clopotniţa a fost terminată în 1794 iar în 1808 vechea primărie. În 1833 a fost renovată cetatea.

Secolul XIX a adus o serie de facilităţi oraşului: clădiri administrative, şcoli, mori, abatoare, fabrică de electricitate etc. În 1908 a fost construită reţeaua de apă. În 1928 a apărut primul săptămânal local.

În 2004, din Vulcan s-a desprins satul Holbav, acesta din urmă formând o nouă comună.