SĂCELE

Biserici evanghelice în municipiul Săcele

Biserica Penticostală

Biserica Creştină după Evanghelie

Despre municipiul Săcele:

Municipiul Săcele este situat in judetul Braşov, la poalele muntilor Piatra Mare si Postăvaru, in sud-estul depresiunii Braşov, pe cursul râului Târlung, la 650-700 m altitudine, la 3 km de municipiul Braşov. Municipiul Săcele are in prezent aproximativ 30500 locuitori.

Municipiul se află pe locul vechilor sate ce au devenit, mai nou, cartiere: Baciu (Bacsfalu), Turcheş (Türkös), Cernatu (Csernátfalu), Satulung (Hosszufalu), Gârcini. Celei mai vechi aşezări din această zonă datează din vremea dacilor.

În timpul stăpânirii maghiare, satele sunt menţionate ca „septem villæ valacheles” (şapte sate româneşti).

Prima menţiune oficială datează din 16 mai 1366, regele maghiar Ludovic I de Anjou oferind printr-un act pământurile dintre râurile Timiş şi Tărlung către binecredinciosul său prieten, Contele Stanislav.

Numele „Săcele” este menţionat pentru prima dată într-o scrisoare a voievodului muntean Vlad Călugărul (1482-1495) către magistratul Braşovului.

Cei mai vechi locuitori ai celor şapte sate au fost „mocanii” – ciobanii locului. Sunt menţionaţi în numeroase documente, în care se remarcă bogăţia lor spirituală, culturală şi materială. Deţineau mii de oi, iar satele lor erau printre cele mai prospere din zonă. În cursul procesului de transhumanţă, care avea loc din Săcele până în Dobrogea, au înfiinţat o localitate cu acelaşi nume, în judeţul Constanţa.