SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE A BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA IANUARIE 2009

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII DE RUGĂCIUNE A BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA IANUARIE 2009 


DUMINICĂ – 04 IANUARIE 2009

TEMA: ÎNCREDEREA noastră în Domnul indifrent de crizele prin care trece lumea.

TEXTULPSALMUL 46PSALMUL 93

Mulţumire: Pentru suveranitatea, credincioşia şi ocrotirea Domnului în fiecare zi.

Cerere: Ajutorul Domnului pentru toţi cei care trec prin încercări (crize financiare, boală, crize în familie, ispite şi încercări)

LUNI – 05 IANUARIE 2009

TEMA: BUCURIE în feluritele şi multele încercări prin care ne este îngăduit să trecem

TEXTULFILIPENI 4:4IACOV 1:1-4

Mulţumire: Pentru roada Duhului Sfânt – bucuria – care nu depinde de împrejurări ci de umblarea în ascultare de Domnul.

Cerere: plinătatea Duhului Sfânt în viaţa fiecărui credincios pentru ca bucuria să fie sfântă şi duhovnicească.

MARŢI – 06 IANUARIE 2009

TEMA: MÂNTUIREA celor din familie şi a celor apropiaţi

TEXTULEZECHIEL 18:23FAPTELE APOSTOLILOR 17:22-31

Mulţumire: Pentru toţi cei mântuiţi din casele noastre şi dintre cei apropiaţi

Cerere: Mântuirea copiilor, părinţilor, rudelor apropiate, a vecinilor şi prietenilor

MIERCURI – 07 IANUARIE 2009

TEMA: Protecţia FAMILIEI, discernământ şi decizii biblice în viaţa de familie şi dedicarea familiei în slujire

TEXTULPsalmul 127LUCA 22:31I TESALONICENI 5:22

Mulţumire: Pentru pacea lui Hristos din familie şi pentru ajutorul Lui de-a lungul anilor.

Cerere: Înţelepciune şi dragoste în relaţiile de familie şi pentru dedicare şi statornicie în slujire.

JOI – 08 IANUARIE 2009

TEMA: Puritatea şi puterea BISERICII în zilele noastre în mijlocul tuturor atacurilor celui rău.

TEXTULMATEI 16:18EFESENI 6:10-18FAPTELE APOSTOLILOR 20:28

Mulţumire: Pentru biruinţa Domnului în Biserică şi pentru biruinţa celor credincioşi prin puterea Duhului Sfânt.

Cerere: Deosebirea duhurilor pentru a feri Biserica de învăţători şi prooroci mincinosi. Întărirea credinţei pentru a trăi o viaţă curată şi sfântă înaintea Domnului.

VINERI – 09 IANUARIE 2009

TEMA: Lucrarea de MISIUNE şi EVANGHELIZARE internă şi internaţională.

TEXTULMATEI 9:37-38IOAN 15:1-8

Mulţumire: Pentru toate naţiunile unde s-au deschis uşi pentru evanghelie. Pentru toate bisericile române din ţară şi străinătate.

Cerere: Uşi deschise pentru Evanghelie în ţările în care creştinii sunt persecutaţi. Protecţia misionarilor. Mântuirea neamului nostru.

SÂMBĂTĂ – 10 IANUARIE 2009

TEMA: Binecuvântarea spirituală şi materială a României.

TEXTULIEREMIA 29:7I TIMOTEI 2:1-2II CRONICI 7:14

Mulţumire: Pentru libertatea religioasă, pace în ţară, pâinea cea de toate zilele şi pentru protecţia de calamităţi naturale şi sociale.

Cerere: Frica de Dumnezeu în Parlament, Guvern şi Preşedinţie. Legi corecte din punct de vedere moral şi social. Vremuri de trezire spirituală.

DUMINICĂ – 11 IANUARIE 2009

TEMA: PLINĂTATEA Duhului Sfânt în inima fiecărui credincios

TEXTULIOAN 1:16EFESENI 3:19EFESENI 5:18