Strategia, cheia bisericii locale

Strategia, cheia Bisericii locale
Strategia, cheia bisericii locale

Eficienţa bisericii locale se bazează pe strategia planificată de conducerea bisericii locale. Fără o strategie planificată, biserica locală îşi prezintă mandatul primit fără a avea o direcţie prin care acest mandat să fie implementat. Deseori ne întrebăm care este motivul pentru care biserica locală necesită o strategie pentru lucrarea la care a fost chemată. Pentru a stabilii fundamentul acestui termen, este necesar să menţionăm că biserica locală este aşezată şi localizată în misiunea lui Dumnezeu. Astfel dar, este important să realizăm că Dumnezeu este iniţiatorul planului de mântuire prin Isus Cristos, iar în acest plan strategic divin, biserica locală a fost aşezată în centrul acestui legământ. Datorită planului divin, biserica trebuie să fie credincioasă faţă de chemarea primită, iar pentru această responsabilitate, biserica necesită o strategie eficeintă.

Importanţa strategiei

Orice strategie are scopul de a ne direcţiona spre planul stabilit sau scopul de implementare a strategiei stabilite. Pentru a inmplementa un plan suntem conştienţi că avem nevoie de principii şi valori etice. Strategia bisericii locale trebuie să cuprindă principiile biblice ale Cuvântului lui Dumnezeu. În acelaşi timp, strategia trebuie să fie relevantă, aşa cum este Scriptura, faţă de cultura, politica şi autorităţiile societăţii, şi direcţionată spre societate. Astfel, biserica locală trebuie să-şi implementeze planurile stabilite pentru societate.
De exemplu, atunci când biserica locală se gândeşte să se implice în lucrarea socială, conducerea ei trebuie să evalueze contextul social, iar mai apoi, bazându-se pe raportul contextului social, să dezvolte un plan de acţiune.

Un alt exemplu, focalizat asupra bisericii locale, este lucrarea de ucenicizare. Ucenicia este o lucrare importantă, iar în această secţiune, conducerea bisericii locale este responsabilă pentru dezvoltarea unor strategii prin care membrii bisericii locale au posibilitatea de a fi ucenicizaţi. Asta înseamnă că strategia trebuie să conţină pregătirea învăţătorilor, planificarea şi stabilirea locaţiei de funcţionare a acestei învăţături, dezvoltarea şi pregătirea resurselor care vor conduce la mobilizarea liderilor responsabili de lucrare. Implicaţiile oricărei strategii contribuie la implementarea viziunii şi scopului stabilit de conducerea bisericii. Fără o strategie clară, biserica nu va fi revelantă faţă de lucrarea la care a fost chemată. În acelaşi timp, nu va avea un impact asupra societăţii, spre care această lucrare trebuie direcţionată. Este necesar sa înţelegem că orice strategie trebuie să fie ghidată de principiile şi valoriile Cuvântului lui Dumnezeu. Totuşi, există un pericol pe care trebuie să-l luăm în considerare când stabilim o strategie.

Ignoranţa Planificării

Cea mai serioasă provocare pentru conducerea bisericii locale este de a nu-şi asuma responsabilitatea organizării strategiilor necesare pentru implementarea lucrării la care a fost chemată. Ignoranţa acestui punct crucial va împinge biserica locală de la statutul revelant spre cel irevelant, care în viitor va rezulta în ineficienţa şi o posibilă scădere a numărului celor care sunt membrii în biserica locală. Ineficienţa rezultă din eşuarea planificării strategiilor pentru societate. Mult mai dezamăgitor este faptul că conducerea bisericii locale poate ignora responsabilitatea primită. Cu toate acestea, este important să menţionăm că fiecare lider va da socoteală faţă de Cristos, atunci când se va întoarce după Biserica Sa.