Fundaţia PARTENER

Fundaţia organizează cursuri de calificare în diferite meserii, cu preponderenţă în domeniul îngrijirii sociale şi medicale (cursuri de asistent social, terapie prin jocuri, maseur, asistent maternal, îngrijitor la domiciliu), dar şi în alte meserii. Se ocupă de integrarea socio-profesională a tinerilor de peste 18 ani care provin din orfelinate, penitenciare sau familii dezorganizate în cadrul unei Ferme Sociale. Oferă consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii unor fonduri nerambursabile PHARE. Au obţinut finanţare PHARE pentru trei proiecte: RICOP, ACCESS şi SOCRATES. În perspectivă, au în vedere înfiinţarea unui sat de vacanţă pentru persoanelor defavorizate.

Adresa: str.Rozelor. nr.48 500381 Braşov

tel. 0268, 325749 0722,665117

email: ofice@part.ro

web: www.part.ro

Director: Ardelean Răzvan